info@battlefieldtours.nu  Bel ons: +31(0)50-2803684
Joël Stoppels
Oprichter Battlefield Tours

Joël Stoppels is battlefield gids en oprichter van Battlefield Tours. Hij heeft een studie gedaan naar verschillende geallieerde operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Door middel van de Battlefield Tours wil hij de kennis delen met mensen die geïnteresseerd zijn in de Tweede Wereldoorlog. “De zware strijd in Nederland verdient het om niet vergeten te worden,” vindt Stoppels. Onder de naam Battlefield Tours Groningen begon hij in de zomer van 2012 met zijn rondleidingen. De jonge oorlogs historicus vindt het belangrijk dat de herinnering aan de oorlog levend gehouden wordt. De generatie die het heeft mee gemaakt heeft, wordt steeds kleiner. Voor jongeren is het belangrijk dat zij weten dat vrijheid niet zomaar iets is. Daar is in de Tweede Wereldoorlog erg hard voor gevochten. Joël Stoppels is member van The International Guild of Battlefield Guides, badgenummer 70.

Wybo Boersma
Gids

Wybo Boersma (1939) is van jongs af geïnteresseerd in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 1972 tot 2005 was hij verbonden aan de Stichting Airborne Museum in Oosterbeek. Van 1991 tot 2004 vervulde hij bij  het Airborne Museum Hartenstein de functie van directeur. Vooral in die functie heeft hij met veel veteranen uit Arnhem en daarbuiten contact gehad. Sinds de oprichting in 1992 is hij lid van de Britse Battlefields Trust. Als eerste Nederlander slaagde hij voor de Gids badge (no. 30) van de International Guild of Battlefield Guides. In samenwerking met de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum en de Documentatiegroep ’40-’45 organiseert en leidt Wybo Battlefield Tours. Het welzijn van de deelnemers heeft een hoge prioriteit tijdens de battlefield tours. Wybo Boersma is member van The International Guild of Battlefield Guides, badgenummer 30.

Luuk Buist
Gids

Luuk Buist is een battlefield guide die gespecialiseerd is in op maat gemaakte battlefield-tours over de Slag om Arnhem. Naast het strategische deel van de strijd worden veel persoonlijke verhalen verteld. De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en die van de Slag om Arnhem in het bijzonder mag niet worden vergeten. Luuk, geboren en getogen in Oosterbeek, begon zijn carrière als onderofficier bij de Koninklijke Landmacht. Al meer dan 30 jaar organiseert hij battlefield-tours voor groepen in verschillende samenstellingen. Luuk heeft twee boeken over de slag om Arnhem gepubliceerd en heeft bijgedragen aan meer dan 35 publicaties. Luuk is een geaccrediteerd lid van de Guild of Battlefield Guides en houder van badge nummer 85.

Edwin Popken
Gids

Edwin Popken is sinds jongs af aan geïnteresseerd in krijgsgeschiedenis, specifiek in de tweede wereldoorlog. Zijn interesse is breed, maar hij richt zich hoofdzakelijk op Market Garden, Overloon, Veritable en het Ardennenoffensief. Edwin bestudeert continu deze slagen en de omgeving waar deze plaatsvonden. Momenteel volgt hij ook een studie Militaire Geschiedenis aan de Universiteit van Birmingham, Engeland. Edwin gidst al meerdere jaren en heeft in 2012 zijn bedrijf Battlefield Discovery opgericht. Als gids streeft hij ernaar om in zijn tours een nauwgezet en levendig beeld te geven van hoe de slag verliep en hoe de betrokkenen dit ervoeren.  Edwin Popken is lid van The International Guild of Battlefield Guides.

Jan Westhoeve
Gids

Jan Westhoeve is ex- Luchtmacht instructeur Communicatie en Informatiesystemen en met pensioen. Door de verhalen over zijn overgrootvader (omgekomen in Dachau ), grootvader en oom, die allen betrokken zijn geweest bij de tweede wereldoorlog, zijn verhalen over de oorlog onderdeel geweest van zijn jeugd. Dankzij de serie Band of Brothers werd de interesse voor de tweede wereldoorlog weer aangewakkerd. Deze interesse komt terug in jaarlijkse vakanties in Normandië, waarbij de D-Day stranden en musea bezocht worden. Dankzij deze vakanties (op Sword Beach ) is hij ook meer gaan lezen over No. 10 Inter-Allied Commando en 1er Bataillon de Fusiliers Marins Commandos. Omdat de commando’s ook meegedaan hebben in de Slag om de Schelde ( 1944 ) en Jan Westhoeve in Zeeland woont, ging hij zich ook in deze slag verdiepen.

Harold de Jong
Gids

Harold de Jong is een actief dienende militair van de Koninklijke landmacht. Door zijn onderzoeken naar feiten die hebben geleid naar de dood van militairen in inzetgebieden is hij er zich erg van bewust hoe belangrijk het is om de verhalen van de omgekomen mannen vast te leggen. Zijn voorliefde van militaire geschiedenis en in het bijzonder de Tweede Wereldoorlog in combinatie met het vastleggen van de verhalen hebben geleid tot het boek; Franse Para’s in Drenthe (2020) en de Poolse Strijders over de Hondsrug (2023). Achterliggende gedachte is het geven van een gezicht aan een gesneuvelde militair voor onze vrijheid. Door zijn onderzoeken naar de bevrijding in Noord-Nederland heeft hij zich door de jaren heen verdiept in de rollen van de Canadezen, Polen, Fransen en Belgen. Zijn verkenningen en tours voert hij bij voorkeur uit in zijn Willys Jeep.

Erik Jellema
Gids

Erik Jellema (1961) heeft 40 jaar bij de Koninklijke landmacht als infanterist voornamelijk functies in de zogenaamde “bosrand” vervuld. Zijn interesse in de Tweede Wereldoorlog begon op zijn 13e vanwege een boekwerkje over de Slag om Arnhem. Zijn hele carrière is hij in staat gesteld geweest krijgshistorie als Onderwijs Leermiddel te gebruiken om militairen beter hun vak te laten begrijpen. Naar aanleiding van de uitzending naar Srebrenica (1994) schreef hij het boek “First In”. Met twee collega’s publiceerde hij het boek Tactiek om te Begrijpen (en de vertaling “Taktiek om te begrijpen”). Met een groep oud militairen heeft hij de afgelopen 20 jaar in syndicaatsvorm Battlefieldtours ontwikkeld en uitgevoerd. Erik is ook gids bij de VVAM (Vrienden van het Airborne Museum). Als het mogelijk is neemt hij speciale gasten en/of familieleden van veteranen mee in zijn 1944 Willy’s jeep. Dat geeft een extra dimensie aan het volgen in de voetsporen van eenheden of individuen.

Gerard Overweg
Gids

Gerard Overweg is een actieve dienende militair bij de Koninklijke Landmacht. Sinds zijn jeugd is hij gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog. Deze interesse leidde tot het ontdekken van locaties die een belangrijke rol speelden tijdens de oorlog en tot het verzamelen van artefacten uit die tijd. Als militair begon hij tijdens vormingsweken voor collega’s op locaties van de Tweede Wereldoorlog te gidsen, variërend van de invasie op Normandië tot het Ardennenoffensief, waarin hij zich specialiseerde. Bij zijn Battlefield tours ligt de focus op de persoonlijke verhalen van de militairen die betrokken waren bij deze operaties en veldslagen. Het delen van deze persoonlijke verhalen voegt een diepere dimensie toe aan het begrip van de geschiedenis. Ook heeft Gerard uitgebreid onderzoek gedaan naar de inzet van de Duitse Vergeldingswapens in Overijssel, vlakbij zijn woonplaats in Zwolle.

DSC_0608